Za nami XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich

Za nami XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich

Za nami XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich” nt.: „Synergia w Rozwoju Przestrzennym Obszarów Wiejskich i Miast”, która odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2019 r.

Konferencję zorganizował Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy dużym udziale TROW, którego prezes był przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Konferencję patronatem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Małopolski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. Natomiast Miasto Kraków dofinansowało organizację konferencji. W konferencji wzięło udział ponad 100. przedstawicieli świata nauki oraz administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji po czym wyświetlono krótki film promocyjny sponsora konferencji – Miasta rakowa. Program konferencji prezentuje wszystkie wystąpienia i postery zaprezentowane podczas pierwszego i trzeciego dnia konferencji. Natomiast w drugim dniu odbył się wyjazd studialny do podkrakowskiej gminy Michałowice.

Podczas podsumowania konferencji prof. dr hab. inż. Urszula Litwin – przewodnicząca komitetu naukowego konferencji uroczyście przekazała na ręce pani dr hab. inż. Anny Bielskiej, prof. PW – w zastępstwie pani dr hab. inż. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, prof. PW – ‘pałeczkę’ organizacji kolejnej, XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich”, która zorganizowana zostanie przez Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej (Wydział Geodezji i Kartografii).
Więcej informacji na stronie: nowetendencje.urk.edu.pl.