Prezes TROW koordynuje prace nad wytycznymi do nowej instrukcji scaleniowej

Prezes TROW koordynuje prace nad wytycznymi do nowej instrukcji scaleniowej

Prezes TROW koordynuje prace nad wytycznymi do nowej instrukcji scaleniowej

Instrukcja nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z 24 marca 1983 roku ma już ponad 36 lat i nie przystaje do obecnego paradygmatu scaleń – lub szerzej – prac urządzeniowo-rolnych, realizowanych w Polsce.

rozłóg gruntów

Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło wykonanie analizy w zakresie programowania i realizacji prac urządzeniowo-rolnych oraz opracowanie projektu wytycznych do przeprowadzania scaleń gruntów, na potrzeby przygotowania planu strategicznego. Prace te koordynował będzie prezes TROW – dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski.