Prezes TROW koordynuje prace nad wytycznymi do nowej instrukcji scaleniowej

Instrukcja nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z 24 marca 1983 roku ma już ponad 36 lat i nie przystaje do obecnego paradygmatu scaleń – lub szerzej – prac urządzeniowo-rolnych, realizowanych w Polsce.

rozłóg gruntów

Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło wykonanie analizy w zakresie programowania i realizacji prac urządzeniowo-rolnych oraz opracowanie projektu wytycznych do przeprowadzania scaleń gruntów, na potrzeby przygotowania planu strategicznego. Prace te koordynował będzie prezes TROW – dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski.