Prezes TROW koordynatorem projektu dotyczącego efektywności ekonomicznej scaleń gruntów w Polsce

Prezes TROW koordynatorem projektu dotyczącego efektywności ekonomicznej scaleń gruntów w Polsce

Prezes TROW koordynatorem projektu dotyczącego efektywności ekonomicznej scaleń gruntów w Polsce

Od wielu lat ze strony samorządów lokalnych i mieszkańców wsi artykułowany jest wzrost zapotrzebowania na prace scaleniowe w naszym kraju. Potrzeby w tym zakresie szacowane są na co najmniej 4 mln ha użytków rolnych. Co ważne, scalenia nie służą jedynie racjonalizacji rozłogu gospodarstw dla zwiększenia efektywności produkcji rolnej, ale umożliwiają realizację szeregu działań inwestycyjnych w przestrzeni rolniczej, w tym ważnych interesów publicznych jak mała retencja, kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody, czy pozyskiwanie terenów pod duże liniowe inwestycje infrastrukturalne. Natomiast kluczowym pytaniem pozostają realne efekty ekonomiczne przeprowadzonych dotychczas w Polsce scaleń i wskazanie możliwości zwiększenia ich efektywności. W tym celu zrealizowany zostanie przez Uniwersytet Rolniczy (UR) w Krakowie projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisanie umowy na realizację projektu nastąpiło w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14.06.2019 r.

ministerstwo-umowa

W ramach projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona naukowa analiza i ocena efektywności scaleń. Innowacyjność projektu polegała będzie na zastosowaniu unikalnych, zaawansowanych autorskich informatycznych metod analitycznych, umożliwiających zarówno szybkie, jak i dokładne uzyskiwanie informacji o ekonomicznych efektach zrealizowanych prac scaleniowych. Istotnymi elementami projektu będą też: ogólnopolska konferencja zorganizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz monografia naukowa.

Należy zaznaczyć, iż nasz Uniwersytet jest jedną z wiodących w Europie jednostek naukowych zajmujących się tematyka scaleń gruntów, co potwierdzają organizowane corocznie międzynarodowe konferencje naukowe, działalność publikacyjna na liście A MNiSW, zrealizowane prace zamawiane i ekspertyzy dla władz wojewódzkich i organów centralnych oraz współpraca z wiodącymi jednostkami naukowymi w Unii Europejskiej i Chinach.