Eksperci z TROW zbadają efektywność ekonomiczną scaleń gruntów w Polsce

Eksperci z TROW zbadają efektywność ekonomiczną scaleń gruntów w Polsce

Eksperci z TROW zbadają efektywność ekonomiczną scaleń gruntów w Polsce

Od wielu lat ze strony samorządów lokalnych i mieszkańców wsi artykułowany jest wzrost zapotrzebowania na prace scaleniowe. Potrzeby w tym zakresie szacowane są na co najmniej 4 mln ha użytków rolnych. Co ważne, scalenia nie służą jedynie racjonalizacji rozłogu gospodarstw dla zwiększenia efektywności produkcji rolnej, ale umożliwiają realizację szeregu działań inwestycyjnych w przestrzeni rolniczej. Dlatego przed ewentualnym rekomendowaniem uruchomienia większych środków publicznych na prace scaleniowe w kolejnym okresie programowania UE na lata 2021-2027, należy zbadać efekty ekonomiczne przeprowadzonych dotychczas w Polsce scaleń i wskazać możliwości zwiększenia ich efektywności.

W tym celu z udziałem ekspertów z TROW zrealizowany zostanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan Operacyjny na lata 2018-2019) projekt pn. „Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona naukowa analiza i ocena efektywności scaleń. Innowacyjność projektu polegała będzie na zastosowaniu unikalnych, zaawansowanych autorskich informatycznych metod analitycznych, umożliwiających zarówno szybkie, jak i dokładne uzyskiwanie informacji o ekonomicznych efektach zrealizowanych prac scaleniowych. Istotnymi elementami projektu będą też: ogólnopolska konferencja zorganizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz monografia naukowa.