Wiceprezes TROW wziął udział w debacie w Biurze PE i KE w Polsce

Wiceprezes TROW wziął udział w debacie w Biurze PE i KE w Polsce

Wiceprezes TROW wziął udział w debacie w Biurze PE i KE w Polsce

Warszawa, 22 lutego 2019
Prof. dr hab. Franciszek Woch — I. Wiceprezes TROW wziął udział w debacie eksperckiej pt. „Polska na tle Europy: Efektywność wydatkowania środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”, która odbyła się w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W debacie udział wzięli m.in. Ryszard Zarudzki — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Chróścikowski — Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz Joanna Gierulska — Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak podkreślał Wiceprezes Woch, przedstawiciele TROW uczestniczyli na zlecenie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w opracowaniu „Koncepcji założeń unormowań prawnych w zakresie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich (KUOW) w Polsce”. Uczestnicy debaty wyrazili duże zainteresowanie tym opracowaniem. W trakcie rozmów ustalono, iż zostanie ono udostępnione sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.