Połączone spotkanie Zarządów TROW i Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP z ekspertami

Połączone spotkanie Zarządów TROW i Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP z ekspertami

Połączone spotkanie Zarządów TROW i Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP z ekspertami

Warszawa, 7 grudnia 2018
Ostatnie konferencje naukowe współorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich — w tym szczególnie: „Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich” (Kraków, 17.09.2018) oraz „Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce” (Puławy 03-04.09.2018) — wywołały szereg dyskusji dotyczących tej tematyki.

Dlatego w dniu 7 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się połączone spotkanie: Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zarządu Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Komisji Wnioskowych ww. konferencji. Istotnym celem spotkania była dyskusja dotycząca wprowadzenia do nauki i praktyki definicji pojęcia „Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich” (KUOW).

Wypracowane wyniki dyskusji przedstawione zostaną Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej — Panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.