Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Konferencja: Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Puławy, 29 listopada 2018
Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich współorganizowało wraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie konferencję naukową.

Do pobrania:
(1) zaproszenie,
(2) program konferencji,
(3) formularz zgłoszeniowy.