Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce

Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce

Konferencja: Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce

Puławy, 3-4 października 2018

Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich było współorganizatorem konferencji pn. „Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce” wraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowym Instytutem Badawczy w Puławach, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

W konferencji uczestniczyło 119 osób, w tym 93 spoza Instytutu, którzy reprezentowali administrację rządową i samorządową, różne ośrodki naukowe, izby rolnicze oraz wojewódzkie biura geodezji i doradztwo rolnicze. Celem konferencji była ocena gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską obecnie — w okresie PROW 2014-2020 oraz przedstawienie propozycji gospodarowania nią po 2020 roku.

W trakcie konferencji referaty przedstawili prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski oraz I wiceprezes — prof. dr hab. Franciszek Woch.
Prezes Pijanowski wygłosił referaty pt. „Gospodarowanie przestrzenią wiejską w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz „Gospodarowanie przestrzenią wiejską w procesie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich” (ten drugi wspólnie z Waldemarem Mickiem — Dyrektorem Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa).

Wiceprezes Woch przedstawił referaty pt. „Ocena praktycznej realizacji działań na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych i jakości gleb w ramach prowadzonych prac scaleniowych” (wspólnie z Robertem Kowalczykiem — naczelnikiem w Departamencie Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz „Gospodarowanie przestrzenią wiejską w procesie szerokiego scalania gruntów„.
W ramach konferencji powołano komisję do opracowania wniosków i propozycji zmian aktów prawnych w zakresie gospodarowania przestrzenią wiejską po 2020 roku.

Program konferencji