Szkolenie dotyczące nowoczesnego podejścia do scaleń gruntów

Szkolenie dotyczące nowoczesnego podejścia do scaleń gruntów

Szkolenie dotyczące nowoczesnego podejścia do scaleń gruntów

Kraków, 19 września 2018

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji przy ul. Balickiej 253C w Krakowie szkolenie pn. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na przykładzie operacji typu scalanie gruntów.

Przeprowadzenie szkolenia miało na celu podniesienie wiedzy pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w postępowania scaleniowe dofinansowywane ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także wymianę zdobytych doświadczeń i prezentację dobrych praktyk.

Do pobrania: program szkolenia