Zarząd główny TROW za utrzymaniem dyscypliny „geodezja i kartografia”

Zarząd główny TROW za utrzymaniem dyscypliny „geodezja i kartografia”

Zarząd Główny TROW za utrzymaniem dyscypliny „geodezja i kartografia”

Zarząd Główny Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego — pana dr Jarosława Gowina w sprawie utrzymania samodzielności dyscypliny naukowej „geodezja i kartografia” w nowym wykazie dziedzin i dyscyplin nauki, zawartym w projekcie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.
Pismo do pobrania.