Prezes TROW powołany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej

Prezes TROW powołany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej

Prezes TROW powołany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich — nowego stowarzyszenia Województwa Małopolskiego. Na posiedzeniu tym prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wybrany został na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu.

Zadaniem Rady Naukowej jest wspomaganie Władz Instytutu w realizacji takich działań jak: wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w kraju i za granicą; motywowanie specjalistów do stałej wymiany doświadczeń, prowadzenia badań zorientowanych na opracowanie unikatowych/innowacyjnych rozwiązań wpływających na rozwój obszarów wiejskich; utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z instytucjami naukowymi, samorządami województwa, samorządami powiatowymi i innymi podmiotami o podobnym celu działania; opracowywanie i tworzenie programów, których wdrożenie przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich; współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu działania. Rada uczestniczyć będzie też w organizacji i ocenie konkursów na prace dyplomowe z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

W skład Rady Naukowej wchodzą m. in.: prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Janusz Żmija z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr Holger Magel z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, prof. dr Manfred Miosga z Uniwersytetu w Bayreuth.