Prezes TROW powołany do Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich

Prezes TROW powołany do Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich

Prezes TROW powołany do Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich

Monachium, 12-14 czerwca 2018

W dniach 12-14 czerwca 2018 r. prezes TROW dr hab. Jacek M. Pijanowski przebywał w Monachium, gdzie podczas uroczystości 30-lecia utworzenia Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich, z rąk pana Alberta Fürackera — Bawarskiego Ministra Finansów, Rozwoju i Ojczyzny otrzymał powołanie do Kuratorium Naukowego tej Akademii.

Akademia jest najważniejszą organizacją pozarządową Bawarii, skupiającą przedstawicieli świata nauki i polityki, administracji, przedstawicieli samorządów i sektora finansów, przedsiębiorców i rolników.

Zadaniem Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich jest ochrona interesów obszarów wiejskich w czasach rozpędzonej globalizacji, w tym m.in. zachowanie tradycyjnych form gospodarowania w rolnictwie (przeciwdziałanie uprzemysłowieniu rolnictwa), tradycyjnej struktury społecznej obszarów wiejskich opartej o rodzinę wielopokoleniową, bogactwa kultury wiejskiej, ochrona unikalnej tkanki urbanistycznej i architektonicznej wsi wraz z jej walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi.

Bawarska Akademia Obszarów Wiejskich
Od lewej: Albert Füracker — Bawarski Minister Finansów, Rozwoju i Ojczyzny, Richard Mergner — Prezes Bawarskiego Związku Ochrony Przyrody, dr hab. Jacek M. Pijanowski — Prezes TROW, Prof. Dr. Holger Magel — Prezydent Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich