Prezes TROW powołany do Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich

Monachium, 12-14 czerwca 2018

W dniach 12-14 czerwca 2018 r. prezes TROW dr hab. Jacek M. Pijanowski przebywał w Monachium, gdzie podczas uroczystości 30-lecia utworzenia Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich, z rąk pana Alberta Fürackera — Bawarskiego Ministra Finansów, Rozwoju i Ojczyzny otrzymał powołanie do Kuratorium Naukowego tej Akademii.

Akademia jest najważniejszą organizacją pozarządową Bawarii, skupiającą przedstawicieli świata nauki i polityki, administracji, przedstawicieli samorządów i sektora finansów, przedsiębiorców i rolników.

Zadaniem Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich jest ochrona interesów obszarów wiejskich w czasach rozpędzonej globalizacji, w tym m.in. zachowanie tradycyjnych form gospodarowania w rolnictwie (przeciwdziałanie uprzemysłowieniu rolnictwa), tradycyjnej struktury społecznej obszarów wiejskich opartej o rodzinę wielopokoleniową, bogactwa kultury wiejskiej, ochrona unikalnej tkanki urbanistycznej i architektonicznej wsi wraz z jej walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi.

Bawarska Akademia Obszarów Wiejskich
Od lewej: Albert Füracker — Bawarski Minister Finansów, Rozwoju i Ojczyzny, Richard Mergner — Prezes Bawarskiego Związku Ochrony Przyrody, dr hab. Jacek M. Pijanowski — Prezes TROW, Prof. Dr. Holger Magel — Prezydent Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich