Konferencja: Kształtowanie przestrzeni wiejskiej

Konferencja: Kształtowanie przestrzeni wiejskiej

Konferencja: Kształtowanie przestrzeni wiejskiej

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa pt. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej, objęta patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Konferencja połączona była z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Ryszarda Cymermana — współzałożyciela i pierwszego prezesa TROW — oraz dr hab. inż. Andrzeja Nowaka, prof. UWM.

Celem Konferencji było zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształtowania przestrzeni wiejskiej, możliwościami ochrony i finansowania działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem najnowszych technik informatycznych. W ramach Konferencji podsumowano również prawie półwiekową działalność naukową Jubilatów w zakresie kształtowania i ochrony obszarów wiejskich. W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek naukowych z całego kraju, a także z zagranicy oraz jednostek samorządowych i administracji państwowej. Konferencję zorganizowano przy wsparciu Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prezentacje jubilatów:
Prof. Ryszard Cymerman: www.youtube.com
Prof. Andrzej Nowak: www.youtube.com