W MRiRW o wprowadzeniu w życie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich

W MRiRW o wprowadzeniu w życie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich

W MRiRW o wprowadzeniu w życie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich

W dniu 15 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego zajmującego się zasadami wprowadzenia do praktyki w Polsce tzw. kompleksowego urządzania obszarów wiejskich.

W skład zespołu weszli przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach,
  • Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich — Sekcja Geodezji Rolnej i Leśnej,
  • Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
  • Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
  • Polskiego Klubu Ekologicznego.

Pierwszą część posiedzenia otworzył pan Ryszard Zarudzki — Podsekretarz Stanu w MRiRW oraz pani Justyna Matys — Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW. Zespół omówił zasady pracy oraz najbliższe działania. Głos zabrali m.in. pan Witold Strobel — Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Wicedyrektor KOWR — pan Janusz Zaniewski.

W drugiej części posiedzenia udział wziął pan Krzysztof Jurgiel — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz pan Zbigniew Babalski — Sekretarz Stanu w MRiRW. Minister Jurgiel potwierdził konieczność podjęcia prac nad wprowadzeniem w życie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich oraz nakreślił zasady ogólne działań, które będą konkretyzowane podczas kolejnych posiedzeń zespołu.