Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych

Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych

Warsztaty naukowe: Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych

26 października 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz urzędem Gminy w Końskowoli, w ramach realizacji zadania 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020, zorganizował warsztaty naukowe pt.: Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych.

W części merytorycznej przedstawiono wyniki badań IUNG-PIB na rzecz gospodarki przestrzennej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poruszono również problemy scalania gruntów i gospodarowania przestrzenią wiejską w ujęciu gospodarczym, społecznym i ekonomicznym. Zostały omówione wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w gminie Końskowola. Dotyczą one przyszłości tej gminy i rozwoju obszarów wiejskich oraz posłużyć mają opracowaniu gminnych programów urządzeniowo-rolnych.

Relacja na stronie internetowej: www.iung.pulawy.pl