Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską

Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską

Konferencja: Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską

Tekst i zdjęcia: IUNG-PIB Puławy

25 października 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji zadania 1.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020, zorganizował konferencję naukową pt: Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską — stan obecny i perspektywy.

W konferencji uczestniczyło 105 osób, w tym 90 osób spoza Instytutu, reprezentujących administrację rządową i samorządową, różne ośrodki naukowe, wojewódzkie biura geodezji i doradztwo rolnicze.

Celem konferencji była ocena gospodarowania przestrzenią wiejską obecnie — w okresie PROW 2014-2020 oraz przedstawienie propozycji gospodarowania nią po 2020 roku.

Na konferencji przedstawiono wyniki badań Instytutu w zakresie gospodarowania przestrzenią, informacje: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat realizacji gospodarowania przestrzenią wiejską obecnie i w perspektywie oraz doświadczenia Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych: w Krakowie w zakresie prowadzenia scaleń wokół autostradowych i we Wrocławiu odnośnie prowadzenia scaleń gruntów kompleksowych zamiast klasycznych i opracowywania gminnych planów urządzeniowo-rolnych.

W ramach konferencji wydano materiały zawierające prezentacje wszystkich prelegentów, do uzyskania w Dziale Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu.

Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powołano 14 osobowy zespół do opracowania wniosków oraz do pełnienia funkcji konsultacyjno-doradczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw związanych z rozwojem rolnictwa, obszarów wiejskich oraz gospodarowania przestrzenią wiejską w aktualnych i perspektywicznych uwarunkowaniach prawnych, organizacyjnych i finansowych.

W jego składzie są przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkich Biur Geodezji, uczelni, Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowego Instytutu Badawczego.

Prezentacje:

  • Aktualne wyzwania rozwoju Polskich obszarów wiejskich — [pobierz]
  • Dolnośląskie doświadczenia w zakresie opracowania gminnych programów urządzeniowo-rolnych oraz kompleksowych scaleń gruntów — [pobierz]
  • Oczekiwane skutki gospodarowania przestrzenią wiejską w ramach realizacji PROW 2014-2020 — [pobierz]
  • Planowanie przestrzenne dla obszarów wiejskich — [pobierz]
  • Problematyka związana z realizacją działania PROW 2014-2020 „Scalenie gruntów…” — [pobierz]
  • Problemy glebowej klasyfikacji gruntów w procesie gospodarowania przestrzenią — [pobierz]
  • Stan rozłogu gruntów w Polsce oraz możłiwości jego poprawy w ramach działń PROW 2014-2020 — [pobierz]
  • Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską — stan obecny i perspektywy — [pobierz]
  • Wpływ urbanizacji na użytki rolnicze i obszary wiejskie — [pobierz]