XI Międzynarodowa Małopolska Konferencja dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich

XI Międzynarodowa Małopolska Konferencja dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich

XI Międzynarodowa Małopolska Konferencja dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 16 października 2017 roku, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się XI międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem konferencji była współpraca europejska w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dlatego współorganizatorem konferencji było również Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE z Austrii.

Obok Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, konferencję patronatem honorowym objęli: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, dr Erwin Pröll – Prezydent ARGE, prof. dr hab. Włodzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz prof. dr hab. Krzysztof Gawroński – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR Kraków.

Konferencję otworzyli dr hab. Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz prof. dr hab. Florian Gambuś – Prorektor UR Kraków ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Konferencję prowadził prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski.

Pierwszą sesję plenarną konferencji otworzył referat dr Erwina Prölla pt. „Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi”. Następnie dr hab. Stanisław Sorys przedstawił referat pt. „Małopolska wizja rozwoju obszarów wiejskich”. Jacek Soska – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego zaprezentował referat pt. „O potrzebie regionalizacji priorytetów i działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”. Pierwszą sesję plenarną zamknął referat Wolfganga G. Ewalda – Kierownika Wydziału Urządzania Obszarów Wiejskich w Bawarskim Ministerstwie Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa, a zarazem Przewodniczącego Sekcji Rozwoju Obszarów Wiejskich Grupy Roboczej ds. Obszarów Wiejskich Federacja-Regiony, pt. „Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Bawarii”.

Drugą sesję plenarną otworzył referat pt. „Udany rozwój obszarów wiejskich poprzez partycypację społeczną i współpracę regionalną”, zaprezentowany przez Arno Frisinga z Ministerstwa Rolnictwa, Uprawy Winorośli i Ochrony Konsumentów Luksemburga, a także Członka Zarządu ARGE. Następnie głos zabrał Prof. Dr Gábor Ónodi z Uniwersytetu Świętego Stefana w Gödöllő na Węgrzech prezentując referat pt. „Tihany – w ślad za gminą, której działalność została ukoronowana Europejską Nagrodą Odnowy Wsi”. Peter Schawerda – Konsulent ARGE zaprezentował referat pt. „Kompleksowy rozwój wsi i gminy – długa droga od wizji do rzeczywistości”. Sesję zamykało wystąpienie Grzegorza Bracha – Z-cy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pt. „Bilans wdrażania zadań PROW 2014-2020 z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce”. Konferencję zakończyła dyskusja moderowana przez prof. dr. Holgera Magela z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, a zarazem Prezydenta Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Honorowego Prezydenta Światowej Federacji Geodetów. Prof. Magel dokonał również podsumowania konferencji.