W Bawarii o zbliżającej się XI międzynarodowej konferencji naukowej…

W Bawarii o zbliżającej się XI międzynarodowej konferencji naukowej…

W Bawarii o zbliżającej się XI międzynarodowej konferencji naukowej Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 24 sierpnia 2017 r. prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w rozmowach dotyczących XI międzynarodowej konferencji naukowej Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, która po raz pierwszy współorganizowana jest z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

Prezes TROW rozmawiał w Monachium przede wszystkim o doświadczeniach Bawarii z współpracy z ARGE oraz o korzyściach jakie ma ten region z tej wieloletniej już współpracy oraz inne regiony europejskie zjednoczone w ramach tej organizacji. Ważnym tematem rozmów był również stan rozmów międzynarodowych dotyczących utworzenia odrębnego programu Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za tzw. zrównoważony (zintegrowany) rozwój obszarów wiejskich (w dniu 28 listopada 2016 roku w Brukseli odbyła się konferencja poświęcona przyszłości tej tematyki w polityce Unii Europejskiej — w panelu dyskusyjnym poświęconym potrzebom w tym zakresie w poszczególnych regionach i państwach członkowskich UE udział wziął prezes Pijanowski).