Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce

Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce

W Turyngii o dalszej współpracy z TROW w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 23 sierpnia 2017 roku prezes TROW — dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. PPWSZ spotkał się z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi w latach 2011-2012 za realizację projektu Małopolski i Turyngii Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce.

Projekt ten został zainicjowany przez prezesa TROW oraz nieodżałowanego, zmarłego przedwcześnie Prof. Dr. Karla-Friedrich Thöne — wieloletniego prezesa Towarzystwa Geodezji, Geoinformacji i Zarządzania Terenami (Landmanagement) e.V. Republiki Federalnej Niemiec.

Efektem projektu było opracowanie „Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz przedsięwzięć z zakresu rozwoju i odnowy wsi dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno)”, który wówczas na nowo zdefiniował dyskusję nauki, praktyki i polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Podczas rozmów omówiono ramy dalszej współpracy TROW z Turyngią, która ostatnio zacieśnia współpracę w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z Bawarią, m.in. poprzez realizację wielu projektów na granicy obydwu krajów związkowych RFN.