Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

7-9 czerwca 2017 r. Kamionka k. Rzeszowa

W dniach 7-9.06.2017 r. w Kamionce odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowania w różnych dziadzinach gospodarki”, której organizatorami byli:

 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
 • Politechnika Lwowska
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie
 • Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Geokart-International Sp. z o.o.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Karol Noga, natomiast Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego była dr inż. Monika Balawejder.

Konferencja poświęcona była innowacyjnym technologiom geodezyjnym i kartograficznym stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki. Celem konferencji było prezentowanie przez uczestników nowych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych z kraju i z zagranicy z zakresu metod, technologii i technik z dziedziny geodezji i kartografii. Ten szeroki zakres tematyczny skierowany był nie tylko do pracowników naukowych kierunku geodezja i kartografia, ale jednocześnie do środowisk wykonawstwa geodezyjnego.

Główne zakresy tematyczne:

 • Gospodarka nieruchomościami;
 • Geodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiej;
 • Geoinformatyka;
 • Kataster nieruchomości;
 • Inżynieria Środowiska;
 • Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych.

W konferencji uczestniczyło 83 osoby z różnych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy. W tym roku swoja obecnością zaszczycili Nas pracownicy naukowi 15 Uczelni: Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach, Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Ivano-Frankovsku, Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnipropetrovsku, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach — Państwowego Instytutu Badawczego, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Prezesi Firm Geodezyjnych GEORES Sp z o.o. oraz GEOMIAR sp. z o.o., Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich — Oddział w Rzeszowie.

Na konferencji wygłoszonych zostało 33 referaty w trakcie VII sesji plenarnych oraz przedstawiono 53 postery w trakcie II sesji posterowych.

Więcej na stronie internetowej: konferencja.wsie.edu.pl/language/pl/program-konferencji/

Film i galeria zdjęć: konferencja.wsie.edu.pl/language/pl/fotorelacja/